Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 819489

Gemeente Dordrecht

Dossier - 819489

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 819489
Onderwerp VERTROUWELIJK Raadsinformatiebrief over FC Dordrecht
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 10:38:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Besluit:

Het college van B&W heeft aangegeven dat de vertouwelijkeheid op deze raadsinformatiebrief is opgeheven. De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 29 mei 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van een overgroot deel van de  fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 juni 2012 . De discussie zal daarbij o.a. gaan over de manier waarop de garantstelling is gegeven. Is het college van B&W bevoegd om het mandaat garantstelling hiervoor te gebruiken. Wat is de rol van de raad bij deze politieke beslissing.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 24 april 2012 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012 .

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op een nader te bepalen datum. Op dezelfde avond wordt de andere raadsinformatiebrief over FC Dordt (dossier 820135 ) in een apart blok geagendeerd. De heer Hoogerduijn vraagt of en wanneer er een raadsvoorstel over dit onderwerp komt. De griffier gaat dit na. Ook wordt uitgezocht of behandeling in een besloten vergadering op verzoek van het college is of op verzoek van FC Dordt. Is dit laatste het geval, dan kan overwogen worden om FC Dordt voor de besloten vergadering uit te nodigen.  

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 april 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de vertrouwelijke raadsinformatiebrief door te geleiden naar de Agendacommissie ter bepaling van de verdere afhandeling.