Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 819477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 819477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 819477
Onderwerp Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:36
Onderwerp Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff, 078 770 4837
Datum B&W Besluit 27-03-2012
Gerelateerde zaak 761865
Datum verzending 05-04-2012
Agendacommissie 10-04-2012 + 17-04-2012
Adviescommissie 24-04-2012
Raad 15-05-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij dit agendastuk treft u aan het Jaarprogramma 2012 van de Omgevingsdienst. De kern hiervan betreft de programmering en uitvoering van de wettelijke taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, milieu, brandveiligheid en APV/bijzondere wetten. Op grond van het Besluit Omgevingsrecht, regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het college verplicht een uitvoeringsprogramma voor de handhavingstaken op te stellen en bekend te maken aan de gemeenteraad. Daar wordt op deze wijze aan voldaan. Het Jaarprogramma is afgestemd op het gemeentelijk Jaarplan Integrale handhaving 2012.
Gepubliceerd 05-04-2012