Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 819477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 819477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 819477
Onderwerp Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 Omgevingsdienst Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Jaarprogramma 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Gemeente Dordrecht Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 761865 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 774223 Raadsbesluit