Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 819477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 819477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 819477
Onderwerp Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 24 april 2012 21:45 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (1 blok) op een nader te bepalen datum (vanwege de kadernotaclaim die in het stuk zit wel agenderen voordat de kadernota wordt behandeld).

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van mevrouw De Smoker dit stuk aan te houden en op 17 april a.s. in de agendacommissie terug te laten komen.