Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 818352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 818352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 818352
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Speelruimtebeleid
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Startnotitie Speelruimtebeleid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie Speelruimtebeleid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie Speelruimtebeleid Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aangepaste versie Startnotitie Speelruimtebeleid versie 3.doc Beleidsnota
Icoon voor documenttype Motie CDA Speeltoestellen Motie
Icoon voor documenttype B&W besluit 757854 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 773120 Raadsbesluit