Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 818352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 818352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 818352
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Speelruimtebeleid
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel en besluit dat de motie 'speeltoestellen' van de fractie van het CDA van 29 november 2011 hiermee voldoende is afgehandeld.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 17 april 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert de Startnotitie Speelruimtebeleid met de toegezegde inhoudelijk wijzigingen door wethouder Reynvaan als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van ?

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 april 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een blok Dordtse Kamers op 17 april 2012.