Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 818185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 818185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 818185
Onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag: PvdA in samenwerking met VSP, D66, CU/SGP en GroenLinks over Second Opinion bioscoop en parkeergarage Stadswerven Zuid
Ingekomen/gepubliceerd 28-03-2012 10:07:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 april 2012 14:00
Besluit:

De motie kan als afgehandeld worden beschouwd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Groot Project) - dinsdag 17 april 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is door middel van een tweetal presentaties in een besloten deel geïnformeerd over de second opinion. Hierbij heeft de portefeuillehouder toegezegd nog een drietal vragen vóór de raadsvergadering van 24 april schriftelijk te beantwoorden. Vervolgens is er in een openbare kamer gelegenheid geboden over alle openbare informatie met betrekking tot de bioscoop Stadswerven vragen te stellen.
De adviescommissie adviseert het onderwerp als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 april 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00
Besluit:

Door de fracties van PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66 en de VSP is een motie ingediend vreemd aan de orde van de dag Second opinion bioscoop en parkeergarage Stadswerven Zuid. De motie is met stemmen voor van de fracties PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, WEK, D66, VSP en CU/SGP en stemmen tegen van de fractie BVD aangenomen.