Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 814147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 814147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 814147
Onderwerp Vaststellen Herijking doelstellingen Dordrecht West
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Herijking doelstellingen Dordrecht West Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Herijking doelstellingen Dordrecht West Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indicatoren en meetbare ambitie per doelstelling Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen Herijking doelstellingen Dordrecht West Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 758773 B&W besluit
Icoon voor documenttype Wethoudersbrief beantwoording adviescommissie 15 mei 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 768992 Raadsbesluit