Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 814141

Gemeente Dordrecht

Dossier - 814141

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 814141
Onderwerp Vaststellen Herijking wijkvisie Crabbehof 2012-2032
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Herijking wijkvisie Crabbehof 2012-2032 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Herijking wijkvisie Crabbehof 2012-2032 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Herijking wijkvisie Crabbehof 2012-2032 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toekomstvisie Crabbehof luik 1 Bijlage
Icoon voor documenttype Stedenbouwkundige Visie Crabbehof luik 2 Bijlage
Icoon voor documenttype Bewoners aan het woord luik 3 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 758775 B&W besluit
Icoon voor documenttype Wethoudersbrief beantwoording adviescommissie 15 mei 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 768986 Raadsbesluit