Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 812570

Gemeente Dordrecht

Dossier - 812570

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 812570
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen straatnamen Stadswerven Noord en Raamkilplantsoen
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 10:38:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vaststellen straatnamen Stadswerven Noord en Raamkilplantsoen
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Veen, 770 4903
Datum B&W Besluit 20-03-2012
Gerelateerde zaak 749614
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De commissie Naamgeving openbare ruimte gemeente Dordrecht is gevraagd een voorstel te doen voor het benoemen van de nieuwe straten binnen het woningbouwproject Stadswerven Noord en het plantsoen grenzend aan de Twintighoevenweg.
Gepubliceerd 05-04-2012