Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 812567

Gemeente Dordrecht

Dossier - 812567

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 812567
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Merwedepolder, locatie Filtergebouw
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2012 15:50:37
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Merwedepolder, locatie Filtergebouw
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 20-03-2012
Gerelateerde zaak 746894
Datum verzending 05-04-2012
Agendacommissie 10-04-2012
Adviescommissie nvt
Raad 17-04-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een plan ontwikkeld dat voorziet in het veranderen van het voormalige filtergebouw aan de Adjudant H.P. Kosterstraat 17a in een woning. De beoogde functie vormt een planologisch zinvol gebruik van dit reeds jaren leegstaande gebouw. Om medewerking aan dit plan te kunnen verlenen heeft ons college een herziening van het vigerende bestemmingsplan in procedure gebracht. De herziening heeft met ingang van 5 januari 2012 gedurende 6 weken (tot en met 15 februari 2012) ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden zienswijzen op het plan worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan vast te stellen.
Gepubliceerd 05-04-2012