Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 807709

Gemeente Dordrecht

Dossier - 807709

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 807709
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Nijhof namens de fractie Beter voor Dordt over Alcohol en Jongeren
Ingekomen/gepubliceerd 22-03-2012 10:24:08
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
836342 Nee Beantwoording door het college van B&W van de vragen ex art. 40 van mevrouw M. Nijhof namens de fractie BVD over beleid t.a.v. alcohol en jongeren J.H. de Roo-Veulings programma 10-05-2012