Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 807709

Gemeente Dordrecht

Dossier - 807709

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 807709
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Nijhof namens de fractie Beter voor Dordt over Alcohol en Jongeren
Ingekomen/gepubliceerd 22-03-2012 10:24:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.