Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 807287

Gemeente Dordrecht

Dossier - 807287

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 807287
Onderwerp VNG-ledenbrief: stand van zaken decentralisatie jeugdzorg
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 22-03-2012 10:24:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.