Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 805423

Gemeente Dordrecht

Dossier - 805423

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 805423
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoering extensiveringsvoorstel Wijkwensen en samenvoegen middelen voor uitvoering Bewoners aan zet, onderdeel bewonersregiegroepen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-03-2012 10:24:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 mei 2012 19:30
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 24 april 2012 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 april 2012 20:30
Besluit:

Op voorstel van de heren Karapinar en Van Verk besluit de agendacommissie deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers. Hierbij komen zowel de inhoud van de brief, als de procedure (extensiveringen doorvoeren per 2013 voordat de raad bij de Kadernota hierover een uitspraak heeft gedaan) aan de orde.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie Groen/Links door te geleiden naar de Agendacommissie.