Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 805421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 805421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 805421
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (tweede wijziging) en Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2012 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2012 14:28:56
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (tweede wijziging) en Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2012 (eerste wijziging)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 0787704978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 770 4173
Datum B&W Besluit 13-03-2012
Gerelateerde zaak 746045
Datum verzending 22-03-2012
Agendacommissie 27-03-2012
Adviescommissie nvt
Raad 10-04-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft een initiatiefvoorstel tot wijziging van de APV ingediend. Op 21 februari 2012 heeft de raad ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Na voornoemde instemming dient er nog een wijzigingsverordening te worden opgesteld. Daarnaast dient – in verband met de herinvoering van de ventvergunning – de Legesverordening 2012 te worden aangepast. En omdat de legesverordening ook dient te worden gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van een nieuw Bouwbesluit per 1 april 2012, wordt deze wijziging gelijk in de wijziging van de Legesverordening meegenomen. Beide wijzigingsverordeningen treft u aan bij dit voorstel. U wordt gevraagd om beide besluiten vast te stellen.
Gepubliceerd 20-03-2012