Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 802819

Gemeente Dordrecht

Dossier - 802819

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 802819
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw I. Koene namens de fractie VVD over de inzet speciale bureaus voor allochtone gemeentemedewerkers
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 15-03-2012 12:55:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 maart 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.