Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 800610

Gemeente Dordrecht

Dossier - 800610

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 800610
Onderwerp Uiten van wensen en/of bedenkingen allonge SOK Wielwijk en het beschikbaar stellen van uitvoeringskredieten Wielwijk fysiek eerste fase
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2012 18:03:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Uiten van wensen en/of bedenkingen allonge SOK Wielwijk en het beschikbaar stellen van uitvoeringskredieten Wielwijk fysiek eerste fase Voorblad stukken
Icoon voor documenttype AANGEPAST 16-05-2012 Raadsvoorstel SOK Wielwijk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Onderbouwing van cijfers in raadsvoorstel Allonge Sok Wielwijk Bijlage
Icoon voor documenttype Aangepast ontwerpbesluit Allonge SOK Wielwijk Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Aanvullende Overeenkomst SOK Wielwijk Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-1A Masterplanning Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-C Afsprakenregister Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-D Ruling van de Belastingdienst Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-E Uitgangspuntendocument Transitie Projectorganisatie Wielwijk Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-F Overzicht plankosten Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-19 deel 1 Brief minsiter 22 juni 2011 afbouwen Bijzondere projectsteun Wijkenaanpak en Vogelaarheffing Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-19 deel 2 Brief minsiter 22 juni 2011 afbouwen Bijzondere projectsteun Wijkenaanpak en Vogelaarheffing Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-20 deel 1 Brieven van partijen over Bijzondere projectsteun Wijkenaanpak en Vogelaarheffing Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1-20 deel 2 Brieven van partijen over Bijzondere projectsteun Wijkenaanpak en Vogelaarheffing Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Overzichtskaartje indelingen Wielwijk Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 voorblad begrotingswijziging Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 3 begrotingswijziging rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 3 begrotignswijziging rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Uiten van wensen en/of bedenkingen allonge SOK Wielwijk en het beschikbaar stellen van uitvoeringskredieten Wielwijk fysiek eerste fase B&W besluit
Icoon voor documenttype Wethoudersbrief beantwoording adviescommissie 15 mei 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 23, 24 en 25 deel I Algemeen
Icoon voor documenttype Audio vergaderpunt 23, 24 en 25 deel II Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 755606 Raadsbesluit