Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 787458

Gemeente Dordrecht

Dossier - 787458

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 787458
Onderwerp Raadsinformatie inzake beantwoording motie kandidaatstelling Serious Request Glazen Huis 2013
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-02-2012 12:40:45
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 maart 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - maandag 5 maart 2012 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert de raadsinformatiebrief, op verzoek van de fracties BVD en WEK, als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 maart 2012. De discussie zal daarbij gaan of er een herzien onderzoek moet komen voor de locatie binnenstad.