Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 787386

Gemeente Dordrecht

Dossier - 787386

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 787386
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet theatertechniek Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2012 11:32:22
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet theatertechniek Energiehuis
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 078 770 4272
Datum B&W Besluit 21-02-2012
Gerelateerde zaak 734113
Datum verzending 08-03-2012
Agendacommissie 13-03-2012 + 20-03-2012+10-04-2012
Adviescommissie nvt
Raad 27-03-2012 + 10-04-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met onderliggend raadsvoorstel vragen we het budget theatertechniek ter hoogte van € 3.769.000,-- (inclusief onvoorzien) voor het Energiehuis aan. Zoals in het raadsvoorstel van januari 2012 (PM/721725) gemeld is, is in overleg met de afdeling Inkoop besloten het onderdeel theatertechniek in separate onderdelen aan te besteden. Op dit moment is het eerste onderdeel, theatermechanica, in de markt gezet. In het eerste kwartaal van 2012 wordt deze aanbesteding afgerond. Daarna volgt de aanbesteding van de andere onderdelen. Om over te kunnen gaan tot gunning van de verschillende onderdelen theatertechniek is het noodzakelijk over het budget theatertechniek te kunnen beschikken.
Gepubliceerd 05-03-2012