Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 787321

Gemeente Dordrecht

Dossier - 787321

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 787321
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Wegennota 2014-2019
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2012 16:07:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Startnotitie Wegennota 2014-2019 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie Wegennota 2014-2019 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie Wegennota 2014-2019 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Startnotitie Wegennota 2014-2019 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 734393 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 742562 Raadsbesluit