Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 786164

Gemeente Dordrecht

Dossier - 786164

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 786164
Onderwerp Instemmen met de voorstellen uit het arrangement stedelijke programmering als inzet voor de te voeren onderhandelingen
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 28-02-2012 14:58:46
Onderwerp Instemmen met de voorstellen uit het arrangement stedelijke programmering als inzet voor de te voeren onderhandelingen
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 7704 976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ED Forsten, 078 770 4835
Datum B&W Besluit 14-02-2012
Gerelateerde zaak 727042
Datum verzending 08-03-2012
Agendacommissie 13-03-2012 en 17-04-2012
Adviescommissie 10-04-2012
Raad 24-04-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het college heeft op 8 maart 2011 een beleidslijn vastgesteld waaraan programmawijzigingen en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden getoetst. Ook wordt deze gebruikt voor het maken van keuzes binnen het bestaande programma en in het overleg met de regio. De belangrijkste prioriteiten hierin zijn: - Topprioriteit voor Stadswerven als locatie met een levendig stedelijk leefmilieu. - Prioriteit voor Amstelwijck als lopende kantorenlocatie. - Prioriteit voor de Binnenstad voor wat betreft detailhandel en (niet al te grote) stedelijke voorzieningen. Binnen de kaders van deze beleidslijn is een samenhangend Arrangement opgesteld voor de uitvoering en toetsing van projecten. Het arrangement betekent voor een deel aanpassing van het programma van bestaande projecten, en voor een deel de ontwikkeling van kleinschalige nieuwe projecten. Hierbij is een evenwicht gevonden tussen de ruimte in de markt en een positief effect op de positie van het Grondbedrijf. Het arrangement is een momentopname en moet periodiek worden herijkt.

Gepubliceerd 28-02-2012