Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 780342

Gemeente Dordrecht

Dossier - 780342

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 780342
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Schil
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 08-02-2012 12:13:41
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Schil
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 07-02-2012
Gerelateerde zaak 730132
Datum verzending 09-02-2012
Agendacommissie 14-02-2012
Adviescommissie 13-03-2012 (sprekersplein) en 20-03-2012
Raad 27-03-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Schil. Op basis van het voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is daarna op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 16 augustus 2011 (voorontwerp) en 15 november 2011 (ontwerp).
Gepubliceerd 08-02-2012