Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 779752

Gemeente Dordrecht

Dossier - 779752

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 779752
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw J.E.T.M. van Dongen namens de fractie Beter Voor Dordt over Toulonselaan 88-90
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2012 10:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 735168 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw J.E.T.M. van Dongen namens de fractie Beter Voor Dordt over Toulonselaan 88-90 Voorblad stukken