Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 779713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 779713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 779713
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de heer W. van der Kruijff namens de fractie CDA over de verkeerssituatie Krommedijk tussen Oranjelaan en Reeweg/spoorovergang
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2012 10:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 735129 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de heer W. van der Kruijff namens de fractie CDA over de verkeerssituatie Krommedijk tussen Oranjelaan en Reeweg/spoorovergang Voorblad stukken