Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 778766

Gemeente Dordrecht

Dossier - 778766

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 778766
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VVD over de inzet van speciale bureaus voor allochtone gemeentemedewerkers
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2012 10:28:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VVD over de inzet van speciale bureaus voor allochtone gemeentemedewerkers Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vragen art. 40 VVD inzet speciale bureaus allochtone gemeentemedewerkers Ingekomen brief