Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 772355

Gemeente Dordrecht

Dossier - 772355

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 772355
Onderwerp Beschikbaar stellen volgend deel post onvoorzien van het project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2012 10:22:14
Onderwerp Beschikbaar stellen volgend deel post onvoorzien van het project Energiehuis
Programma Grote projecten
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Meijer, 078 770 4272
Datum B&W Besluit 24-01-2012
Gerelateerde zaak 721725
Datum verzending 02-02-2012
Agendacommissie 14-02-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met dit raadsvoorstel brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het project energiehuis. Tevens vragen we een deel van de resterende post onvoorzien voor de renovatiewerkzaamheden aan. Op dit moment is de bouw in volle gang. In de bouw kunnen zich onverwachte zaken voor gaan doen. Gezien de planning van de renovatiewerkzaamheden en de vastgestelde opleverdatum in december 2012 is het noodzakelijk op deze onverwachte zaken snel een besluit te nemen. Dit om het risico op vertraging en extra kosten als gevolg van deze vertraging te minimaliseren. Het budget Onvoorzien wat op dit moment resteert is onvoldoende om onverwachte zaken goed op te kunnen vangen. Dit houdt het risico in dat bij onverwachte zaken de bouw stil gelegd moet worden om besluitvorming over het benodigde budget af te wachten met als gevolg vertraging en extra kosten, als gevolg van deze vertraging. Het is daarom voor de voortgang van het project noodzakelijk te kunnen beschikken over een ruimere post onvoorzien dan het budget dat nu resteert. Daarom wordt nu een deel van de resterende post onvoorzien ter hoogte van € 550.000,-- aangevraagd.
Gepubliceerd 02-02-2012