Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 772307

Gemeente Dordrecht

Dossier - 772307

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 772307
Onderwerp Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2012 11:14:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanpassen Stedenbouwkundigplan en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Addendum Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Aanpassen Stedenbouwkundigplan en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Tekening aangepast Stedenbouwkundigplan Stadswerven-Zuid Bijlage
Icoon voor documenttype Financieel overzicht Bijlage
Icoon voor documenttype Planning van de uitvoering Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging 212018 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 212018 Rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 212018 Rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Tekening parkeergarage en woningbouw Bijlage
Icoon voor documenttype Tekening zonder verplaatsing waterbus Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 723318 B&W besluit
Icoon voor documenttype Memo beantwoording vragen Belangengroep Omwonenden Stadswerven Bijlage
Icoon voor documenttype Beantwoording van vragen aan de Raad verkeer Bijlage
Icoon voor documenttype Notitie stadswerven zuid raad 270312 Bijlage
Icoon voor documenttype Second opinion Goudappel Coffeng Bijlage
Icoon voor documenttype Audio agendapunt 11 Algemeen
Icoon voor documenttype M 1 Parkeren Stadswerven-Zuid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 2 Parkeergarage Exploitatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 3 Middelen Parkeergarage.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 727919 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A 1 Voortgangsrapportage.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 2 Beheerplan.pdf Amendement