Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 769329

Gemeente Dordrecht

Dossier - 769329

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 769329
Onderwerp Verlenen krediet voor aanpassing openbare ruimte Programma Hofkwartier
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 24-01-2012 15:11:53
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verlenen krediet voor aanpassing openbare ruimte Programma Hofkwartier Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verlenen krediet voor aanpassing openbare ruimte Programma Hofkwartier Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verlenen krediet voor aanpassing openbare ruimte Programma Hofkwartier Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad comptabiliteitsbesluit 725043 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 begrotingswijziging nr 212103 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 begrotingswijziging nr 212103 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Verlenen krediet voor aanpassing openbare ruimte Programma Hofkwartier B&W besluit
Icoon voor documenttype Deel 1 - Presentatie Hofkwartier 19 maart 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype Deel 2 Presentatie Hofkwartier 19 maart 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 725043 Raadsbesluit