Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 768280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 768280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 768280
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, Laan der VN'
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2012 17:48:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 31 januari 2012 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen als hamerstuk voor de raad van 14 februari 2012.