Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 768280

Gemeente Dordrecht

Dossier - 768280

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 768280
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, Laan der VN'
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 23-01-2012 17:48:54
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Oud- en Nieuw Krispijn, Laan der VN'
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 17-01-2012
Gerelateerde zaak 717598
Datum verzending 26-01-2012
Agendacommissie 31-01-2012
Raad 14-02-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties tussen de A16 en de Karel Doormanweg. De procedure is thans zover gevorderd dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 9 augustus 2011 (voorontwerp) en 25 oktober 2011 (ontwerp).
Gepubliceerd 23-01-2012