Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 768006

Gemeente Dordrecht

Dossier - 768006

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 768006
Onderwerp Vaststellen van de nieuwe integrale tekst van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 25-01-2012 10:34:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 31 januari 2012 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 14 februari 2012.