Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 764291

Gemeente Dordrecht

Dossier - 764291

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 764291
Onderwerp Intrekken exploitatieverordening Dordrecht 1996
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2012 16:45:42
Onderwerp Intrekken exploitatieverordening Dordrecht 1996
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Pronk, 078 770 4874
Datum B&W Besluit 10-01-2012
Gerelateerde zaak 709084
Datum verzending 19-01-2012
Agendacommissie 31-01-2012
Raad 14-02-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op grond van artikel 42 van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is door uw raad op 26 november 1996 de Exploitatieverordening Dordrecht vastgesteld. In de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) komt dit artikel niet terug en kan voornoemde verordening, behoudens uitzonderingen, worden ingetrokken.
Gepubliceerd 17-01-2012