Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 764286

Gemeente Dordrecht

Dossier - 764286

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 764286
Onderwerp Raadsinformatiebrief over standplaatsenbeleid Dordrecht
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 19-01-2012 09:57:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over standplaatsenbeleid Dordrecht
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Voor nu voor kennisgeving aannemen en betrekken bij nog te agenderen onderwerp
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A de Ruiter, 078 770 4614
Datum B&W Besluit 10-01-2012
Gerelateerde zaak 709021
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 6 december 2011 heeft ons college besloten u voor te stellen tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht over te gaan. In deze eerste wijziging is ook een actualisatie op het gebied van Standplaatsen gerealiseerd. De twee bijgevoegde besluiten zijn het sluitstuk van de herijking van het Standplaatsenbeleid in Dordrecht. Het eerste besluit betreft het maximumstelsel dat het college in het vervolg jaarlijks per 1 januari dient vast te stellen. Het tweede besluit betreft nadere regels, die op grond van artikel 5:18 F door het college kunnen worden vastgesteld. De concept documenten met betrekking tot de Standplaatsen zijn besproken in de Adviesraad voor de Detailhandel en in de Marktadviescommissie. De door deze instanties ingebrachte reacties zijn verwerkt in de stukken. Ons college heeft, gelet op de artikelen 5:18 C en F van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht, het maximumstelsel standplaatsen ten behoeve van de ambulante handel voor 2012 en nadere regels vastgesteld.
Gepubliceerd 19-01-2012