Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 764067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 764067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 764067
Onderwerp Raadsinformatiebrief over initiatiefvoorstel ChristenUnie/SGP inzake aanpassing van de APV
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2012 12:14:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over initiatiefvoorstel ChristenUnie/SGP inzake aanpassing van de APV
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Voor nu voor kennisgeving aannemen en betrekken bij nog te agenderen onderwerp
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 770 4173
Datum B&W Besluit 10-01-2012
Gerelateerde zaak 711168
Termijn agenda Betrekken dossier 739309, 746522, 764454, 746927
Adviescommissie 14-02-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeenteraad biedt het college de gelegenheid om advies te geven op het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie/SGP (aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV)). Op een aantal voorstellen van dit voorstel heeft het college een advies geformuleerd. U treft deze aan in de bijlage.
Gepubliceerd 12-01-2012