Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 761006

Gemeente Dordrecht

Dossier - 761006

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 761006
Onderwerp Zienswijze van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op het ontwerpbestemmingsplan Schil
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2012 10:28:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Zienswijze 716732 Zienswijze
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op het ontwerpbestemmingsplan Schil Voorblad stukken