Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 754627

Gemeente Dordrecht

Dossier - 754627

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 754627
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken verkoop manege Spirea (vertrouwelijk)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2012 10:06:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 januari 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Aan de toezegging van 22 november 2011 is hiermee voldaan.