Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 754563

Gemeente Dordrecht

Dossier - 754563

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 754563
Onderwerp Indexeren tarieven binnenhavengeld 2012 en kennis nemen tarieven zeehavengeld 2012
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-01-2012 17:01:50
Onderwerp Indexeren tarieven binnenhavengeld 2012 en kennis nemen tarieven zeehavengeld 2012
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon (078) 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JJ Veth, 770 4627
Datum B&W Besluit 20-12-2011
Gerelateerde zaak 706103
Datum verzending 12-01-2012
Agendacommissie 17-01-2012
Adviescommissie nvt
Raad 24-01-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Voor 2012 wordt u voorgesteld in te stemmen met een tariefsaanpassing binnenhavengeld en kennis te nemen van de tariefsaanpassing zeehavengeld. In beide gevallen gaat het om een verhoging van + 1,3% structureel en een eenmalige economische herstelkorting van 1,3%. Bij de zeehavengelden blijft de economische herstelkorting uit 2010 van 3% gehandhaafd. Deze vervalt bij de binnenhavengelden, hetgeen dus feitelijk neerkomt op een verhoging van de tarieven met 3% ten opzichte van 2011. Met de voorgestelde tariefswijziging, van zeehaven- en binnenhavengeld, volgt Havenbedrijf Dordrecht de haven van Rotterdam. De tarieven 2012 van zowel zee- als binnenhavengeld zijn in overleg met de betrokken partijen vastgesteld en gepubliceerd in december 2011.
Gepubliceerd 10-01-2012