Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 753073

Gemeente Dordrecht

Dossier - 753073

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 753073
Onderwerp Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dubbeldam
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2011 18:07:17
Onderwerp Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dubbeldam
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Val, 770 4850
Datum B&W Besluit 13-12-2011
Gerelateerde zaak 700067
Datum verzending 12-01-2012
Agendacommissie 17-01-2012 + 21-02-2012
Adviescommissie 14-02-2012 + 13-03-2012
Raad 27-03-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de Nota van Uitgangspunten staan de geldende beleidskaders en relevante ruimtelijke wet- en regelgeving genoemd. Tevens worden initiatieven besproken en richtinggevende uitspraken gedaan over het nieuw op te stellen bestemmingsplan Dubbeldam. In dit geactualiseerde bestemmingsplan behoud de Zuidpolder de agrarische functie. Daarnaast maken we door middel van wijzigingsbevoegdheden eventuele ontwikkelingen op de locatie van tuincentrum PAP, het kassencomplex aan de Oudendijk en het kassencomplex aan de Provincialeweg mogelijk. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten zal het nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld en de procedure doorlopen, waarna het bestemmingsplan door de raad vastgesteld wordt.
Gepubliceerd 20-12-2011