Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 750680

Gemeente Dordrecht

Dossier - 750680

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 750680
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kraanbaan Stadswerven
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2012 10:06:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 februari 2012 20:15
Besluit:
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 31 januari 2012 21:45 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 14 februari 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 januari 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers. Tijdens deze kamer wenst de agendacommissie ook inzicht in de grondexploitatie van de gehele voorgestelde ontwikkeling Stadswerven. Dit kan leiden tot een (gedeeltelijk) besloten kamer. 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 januari 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van  de PvdA door te geleiden naar de Agendacommissie. De fractie vindt het onduidelijk dat in een brief een voorstel wordt gedaan.