Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 749501

Gemeente Dordrecht

Dossier - 749501

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 749501
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2012 10:43:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het inerpellatie verzoek van de fractie WEK wordt van de agenda gehaald voor behandeling na het zomerreces. De fractie WEK is hier tegen. Het colege zegt toe de beantwoording van de interpellatie wordt geleverd.
De VOP doet een ordevoorstel bij de agendapunten 18 en 19. Bij de spreektijd van maximaal 15 minuten wel interrupties teo te staan. Kort vragend, maar niet herhalen. Het ordervoorstel wordt aangenomen.