Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 746804

Gemeente Dordrecht

Dossier - 746804

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 746804
Onderwerp Brief van de dames N.E. Witsen Elias-Kool en D.A. Kensenhuis over hun terugtrekking uit de fractie Beter voor Dordt en vorming van een eigen fractie
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2011 11:23:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 december 2011 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.