Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 746534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 746534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 746534
Onderwerp Instemmen met het aanvragen van ontheffing op de verordening Ruimte voor de 2e Herziening bestemmingsplan Leerpark
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2011 09:45:30
Onderwerp Instemmen met het aanvragen van ontheffing op de verordening Ruimte voor de 2e Herziening bestemmingsplan Leerpark
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 137 - Leerpark; duurzaamheidsfabriek
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 06-12-2011
Gerelateerde zaak 695433
Datum verzending 15-12-2011
Agendacommissie 20-12-2011
Adviescommissie nvt
Raad 10-01-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Om het programma voor het Leerpark te kunnen verwerken in het ontwerp-bestemmingsplan "2e Herziening bestemmingsplan Leerpark" is een ontheffing op basis van artikel 15, lid 2, c.q. 15, lid 4 van de Verordening Ruimte vereist. Op grond van artikel 16 van deze Verordening wordt geƫist dat de raad instemt met een verzoek om ontheffing. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het aanvragen van deze ontheffing ten behoeve van de "2e Herziening bestemmingsplan Leerpark".
Gepubliceerd 15-12-2011