Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 746522

Gemeente Dordrecht

Dossier - 746522

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 746522
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (eerste wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2011 10:53:09
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (eerste wijziging)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 770 4173
Datum B&W Besluit 06-12-2011
Gerelateerde zaak 697915
Datum verzending 15-12-2011
Agendacommissie 20-12-2011
Termijn agenda I.c.m. dossier 739309, 764454, 746927, 764067
Adviescommissie 14-02-2012
Raad 21-02-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV) dient op een aantal punten te worden aangepast. Een aantal wijzigingen is van redactionele aard, een aantal van beleidsinhoudelijke aard. Deze wijziging wordt naast het initiatiefvoorstel van de CU/SGP tot wijziging van de APV separaat aan u ter vaststelling aangeboden. U wordt gevraagd de eerste wijziging op de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht vast te stellen.
Gepubliceerd 20-12-2011