Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 746297

Gemeente Dordrecht

Dossier - 746297

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 746297
Onderwerp Vaststellen fractievergoedingen 2010
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2011 11:23:25
Onderwerp Vaststellen fractievergoedingen 2010
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4975
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.J.W.T. Hendrickx
Datum B&W Besluit 29-11-2010
Datum verzending 08-12-2011
Agendacommissie presidium 29-11-2011
Raad 13-12-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Jaarlijks ontvangen de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen bij wijze van voorschot een vergoeding voor fractieondersteuning. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande kalenderjaar definitief vast. In 2010 is aan voroschotten in totaal een bedrag van €122.044 uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens heeft de accountant op 29 november 2011 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport, dat voor zichzelf spreekt, treft u als bijlage aan. Bij de fracties van ChristenUnie/SGP en VSP zijn de toegestane reservers hoger dan de vergoeding, zodat deze fracties het verschil moeten terugstorten. Het presidium stelt u voor de bedragen als bedoeld in artikel 11 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractievergoeding 2010 vast te stellen als aangegeven in bijgaand ontwerpbesluit.
Gepubliceerd 08-12-2011