Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 746188

Gemeente Dordrecht

Dossier - 746188

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 746188
Onderwerp Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: circulaire over bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2011 11:23:24
Vergadering Soort vergadering
Gemeenteraad - dinsdag 13 december 2011 20:15 Gemeenteraad