Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 745785

Gemeente Dordrecht

Dossier - 745785

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 745785
Onderwerp Akkoord gaan met stand van zaken gemeentelijke leegstaande panden
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2011 10:04:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 januari 2012 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 24 januari 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert na toevoeging aan het raadsvoorstel, dat de raad 2x per jaar wordt geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de gemeentelijke leegstaande panden, het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 20 december 2011 17:00
Besluit:

Dit voorstel wordt geagendeerd voor een blok Dordtse Kamers op 24 januari 2012 om met de portefeuillehouder helderheid te krijgen over de bevoegdheden raad en de bevoegdheden college in dit kader, de rol die de raad wil spelen m.b.t. prominente gemeentelijke panden en de informatievoorziening.