Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 742781

Gemeente Dordrecht

Dossier - 742781

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 742781
Onderwerp Vaststellen Actualisatie Financiële verordening
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2011 14:28:15
Onderwerp Vaststellen Actualisatie Financiële verordening
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar LAM van Luijk-Dilven, 078 770 4162
Datum B&W Besluit 29-11-2011
Gerelateerde zaak 693604
Datum verzending 08-12-2011
Agendacommissie 13-12-2011
Raad 20-12-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting We bieden u een actualisatie aan van de financiële verordening. In deze verordening, ex artikel 212 gemeentewet, stelt u regels vast die de uitoefening van uw kaderstellende en controlerende taken in het financiële beleid mogelijk moeten maken. Hiermee geeft u aan binnen welke financieel-administratieve kaders het college zijn bestuur moet voeren. U bepaalt hiermee op hoofdlijnen de spelregels voor het financiële beleid, de financiële organisatie en het financiële beheer. De bedoeling is om met deze geactualiseerde verordening de kwaliteit van de financiële functie te waarborgen, zodat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.
Gepubliceerd 06-12-2011