Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 742717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 742717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 742717
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2011 13:26:36
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail JJ.t.Lam@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 29-11-2011
Gerelateerde zaak 693831
Datum verzending 08-12-2011
Agendacommissie 13-12-2011
Raad 20-12-2011
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er zijn plannen ontwikkeld voor het oprichten van 58 gestapelde woningen en 29 eengezinswoningen op de percelen Vorrinklaan 3-5 en 7. Om medewerking aan deze plannen te kunnen verlenen is een herziening van het vigerende bestemmingsplan in procedure gebracht. In het kader van deze herziening zijn geen inspraakreacties, inhoudelijke overlegreacties of zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan vast te stellen.
Gepubliceerd 06-12-2011