Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 742717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 742717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 742717
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan"
Aanspreekpunt J.J. 't Lam
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2011 13:26:36
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
713787 Nee Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan" H. Rosier programma 12-10-2011
657418 Nee Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan "2e Herziening Crabbehof-Zuidhoven, locatie Vorrinklaan". H. Rosier programma 06-07-2011